Alléhallen

Totalrenovering och utbyggnad av Alléhallen i Vara.

Tråvad Skola

Rivning av gamla Skoldelen och anläggning av ny utemiljö/lekplats.

Lassagården Vara

Anläggning av nya gator, tomter och VA till Varas nya bostadsområde Lassagården.

Dalagårdens Förskola

Utbyggnad av Förskola i Främmestad åt Essunga Kommun. En ny avdelning samt upprustning av utemiljön.

Elos

Utbyggnad av färdigvarulager och kontor samt en ny produktionslokal där kunden valt att göra hela produktionshallen till ett renrum.

Larv förskola

Nybyggnation av förskola åt Varabyggdens församling. Två nya avdelningar samt en personaldel med mottagningskök samt nya hårdgjorda ytor och en ny utemiljö.