Larv förskola

Nybyggnation av förskola åt Varabyggdens församling. Två nya avdelningar samt en personaldel med mottagningskök samt nya hårdgjorda ytor och en ny utemiljö.