Elos

Utbyggnad av färdigvarulager och kontor samt en ny produktionslokal där kunden valt att göra hela produktionshallen till ett renrum.