Tråvad Skola

Rivning av gamla Skoldelen och anläggning av ny utemiljö/lekplats.