Kerstinsås äldreboende

Anläggning utav nya parkeringsytor till Kerstinsås Äldreboende i Nossebro.