Dalagårdens Förskola

Utbyggnad av Förskola i Främmestad åt Essunga Kommun. En ny avdelning samt upprustning av utemiljön.