Lassagården Vara

Anläggning av nya gator, tomter och VA till Varas nya bostadsområde Lassagården.