Alléhallen

Totalrenovering och utbyggnad av Alléhallen i Vara.

Tråvad Skola – Utomhusmiljö

Rivning av gamla skolan och anläggning av ny utomhusmiljö med nya lekytor, asfaltytor, planteringsytor, lekutrustning, skärmtak och förråd.

Tengene Kyrkogård

Anläggning av ny askgravlund och minneslund samt ny parkering och materialfickor.

Nybyggnad Hjälmen 25

Nu ska vi dra igång med en nybyggnation av enbostadshus i Vara. Projektet innefattar nybyggnation och anläggning av huset från första spadtaget till nyckelfärdigt.

Tråvad Skola

Rivning av gamla Skoldelen och anläggning av ny utemiljö/lekplats.

Renovering och tillbyggnad av Alléhallen

Nu ska Alléhallen i Vara få en omfattande totalrenovering. Projektet innefattar bla. nya renovering av omklädningsrum och duschlokaler, renovering av idrottshallen samt tillbyggnad av förråd och en ny Entré. Projektet är en Totalentreprenad åt Vara Kommun och det beräknas bli färdigt i slutet av 2023.