Tråvad Skola – Utomhusmiljö

Rivning av gamla skolan och anläggning av ny utomhusmiljö med nya lekytor, asfaltytor, planteringsytor, lekutrustning, skärmtak och förråd.