Renovering och tillbyggnad av Alléhallen

Nu ska Alléhallen i Vara få en omfattande totalrenovering.

Projektet innefattar bla. nya renovering av omklädningsrum och duschlokaler, renovering av idrottshallen samt tillbyggnad av förråd och en ny Entré.

Projektet är en Totalentreprenad åt Vara Kommun och det beräknas bli färdigt i slutet av 2023.