Tråvad Skola – Utomhusmiljö

Rivning av gamla skolan och anläggning av ny utomhusmiljö med nya lekytor, asfaltytor, planteringsytor, lekutrustning, skärmtak och förråd.

Tengene Kyrkogård

Anläggning av ny askgravlund och minneslund samt ny parkering och materialfickor.

Allébadet

Rivning och gjutning av ny platta Allébadet i Vara.

Västra skolan utemiljö

Ombyggnation av skolgård. Vi har anlagt nya lekytor med lekredskap mm samt omformat de yttre miljöerna på skolgården.

Kerstinsås äldreboende

Anläggning utav nya parkeringsplatser vid Kerstinsås äldreboende i Nossebro åt Riksbyggen.