Västra skolan utemiljö

Ombyggnation av skolgård. Vi har anlagt nya lekytor med lekredskap mm samt omformat de yttre miljöerna på skolgården.