Elos

Utbyggnad av färdigvarulager och kontor samt en ny produktionslokal där kunden valt att göra hela produktionshallen till ett renrum.

Larv förskola

Nybyggnation av förskola åt Varabyggdens församling. Två nya avdelningar samt en personaldel med mottagningskök samt nya hårdgjorda ytor och en ny utemiljö.

Kerstinsås äldreboende

Anläggning utav nya parkeringsplatser vid Kerstinsås äldreboende i Nossebro åt Riksbyggen.