Miljöpolicy

Miljöpolicy

För oss på Vara Entreprenad är ett aktivt och ansvarsfullt miljöarbete en självklar del i hela vår affärsverksamhet. Målet med miljöarbetet är att minska koldioxidutsläppen, öka materialeffektiviteten och använda byggmaterial med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska förebygga och minska negativ miljöpåverkan genom att arbeta systematiskt och målinriktat i hela verksamheten. Detta arbete ska vara en integrerad del i den dagliga verksamheten och kompetensutveckling ska säkerställa att varje medarbetare har rätt kompetens för att bidra till detta arbete. Externa krav från myndigheter och kunder ska följas och lagkrav ses som minimikrav.