Levene skola

Tillbyggnad och renovering av Levene Skola, 2011-2013