Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vara entreprenads målsättning är att alla ska vara trygga och må bra på jobbet. All den verksamhet vi bedriver planeras och utförs med sikte på god arbetsmiljö för att förhindra arbetsskada och ohälsa. Detta arbete ska ske långsiktigt och förebyggande som en integrerad del i den dagliga verksamheten. Kompetensutveckling är en viktig del för att uppnå ständiga förbättringar i arbetsmiljöarbetet. En god arbetsmiljö är också en miljö där varje arbetare stimuleras och känner att man kan påverka sin egna situation. Vi eftersträvar därför en platt organisation med korta beslutsvägar där alla våra anställda ska känna att deras åsikter blir hörda och att man kan ta ansvar för sitt arbete. Externa krav från myndigheter och kunder ska följas och lagkrav ses som minimikrav.