Renovering och tillbyggnad Vara Församlingshem

Nu har vi dragit igång med renovering och tillbyggnad av Vara Församlingshem.

Projektet är en totalentreprenad och beräknas vara färdig vid semestern 2022.