Nu är vi igång med Lassagården, Varas nya bostadsområde

Vid Lassagården i Vara intill Östra Ringleden har Vara Entreprenad fått i uppdrag att anlägga Varas nya Bostadsområde.

Här ska vi anlägga VA, nya gator till tomter för villor och flerbostadshus samt parkmiljöer till området.

Projektet är en totalentreprenad och beräknas vara klart hösten 2022.