Ny Luftningsbassäng till Vara Avloppsreningsverk

Vara Entreprenad har fått uppdraget av Vara kommun att bygga en ny luftningsbassäng på reningsverket i Vara.

Det är ihop med Abetong AB som gör de prefabricerade väggarna vi ska bygga upp en ca 5 meter hög luftningsbassäng.

Projektet är en totalentreprenad och byggstart beräknas till hösten 2021.