Utbyggnad Dalagårdens Förskola Främmestad

Nu är det klart att vi får uppdraget att bygga till en avdelning på Dalagårdens Förskola i Främmestad. Utöver en ny avdelning är det också anläggning av ny utemiljö med bla. nya lekredskap som ingår i uppdraget.