Allébadet

Rivning och gjutning av ny platta Allébadet i Vara.

Västra skolan utemiljö

Ombyggnation av skolgård. Vi har anlagt nya lekytor med lekredskap mm samt omformat de yttre miljöerna på skolgården.

Kerstinsås äldreboende

Anläggning utav nya parkeringsplatser vid Kerstinsås äldreboende i Nossebro åt Riksbyggen.