Renovering och tillbyggnad av Alléhallen

Nu ska Alléhallen i Vara få en omfattande totalrenovering. Projektet innefattar bla. nya renovering av omklädningsrum och duschlokaler, renovering av idrottshallen samt tillbyggnad av förråd och en ny Entré. Projektet är en Totalentreprenad åt Vara Kommun och det beräknas bli färdigt i slutet av 2023.

Renovering och tillbyggnad av Larv skola

Vi kan nu meddela att vi tilldelats Renovering och Tillbyggnad av Larv skola. Här ska vi göra en invändig renovering med bland annat ett nytt storkök samt tillbyggnad av ny entré mm. Projektet är en Totalentreprenad åt Vara Kommun och det beräknas bli färdigt efter sommaren 2022.

Lassagården Vara

Anläggning av nya gator, tomter och VA till Varas nya bostadsområde Lassagården.