Vara folkhögskola

Tillbyggnad och ombyggnad av matsal samt kontor åt Vara Folkhögskola.